MUSIC PLAZA CD <strong>플래티넘 댄스 Platinum Dance | 7집</strong><br/>
Sold Out
  • SKU:

플래티넘 댄스 Platinum Dance | 7집

  • Product Type: CD
  • Barcode: 79350033
CD. 1 01. 미쳐 (이정현) 02. 머니 (왁스) 03. 어머니 (원타임) 04. 잘가 (자두) 05. 가라가라 (캔) 06. 백일기도 (샵) 07. ..모든것을 너에게 (디베이스) 08. 놔 (김현정) 09. 고백 (박화요비) 10. MY LIFE (J) 11. 딱이야 (DIVA) 12. 진짜 (CB MASS) 13. 인형 (베이비 북스) 14. 추락 (백지영) 15. 사랑만들기 (파파야) 16. 귀한사랑 (채정안) CD. 2 01. 다가라 (엄정화) 02. 백전무패(白戰無敗) (클릭비) 03. 팔자 (자두) 04. 끝 (싸이) 05. 웃기네 (하늘) 06. 파도 (UN) 07. 어이해 (컨츄리 꼬꼬) 08. MAGIC (채정안) 09. 떠난 너 (김현정) 10. GAME OVER (베이비 북스) 11. 음악이 뭔데 (거리의 시인들) 12. STROM (PERRY) 13. MUR MUR (은지원) 14. 원 (디베이스) 15. STARS IN THE SKY (MAXFLI) 16. RUN (론)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

RELATED PRODUCTS

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
BACK TO TOP