MUSIC PLAZA CD <strong>플래티넘 댄스 Platinum Dance | 7집</strong><br/>
Sold Out
  • SKU:

플래티넘 댄스 | PLATINUM DANCE 7TH ALBUM

  • Product Type: CD
  • Barcode: 79350033

CD. 1

01. 미쳐 (이정현) 
02. 머니 (왁스)
03. 어머니 (원타임)
04. 잘가 (자두)
05. 가라가라 (캔)
06. 백일기도 (샵)
07. ..모든것을 너에게 (디베이스)
08. 놔 (김현정)
09. 고백 (박화요비)
10. MY LIFE (J)
11. 딱이야 (DIVA)
12. 진짜 (CB MASS)
13. 인형 (베이비 북스)
14. 추락 (백지영)
15. 사랑만들기 (파파야)
16. 귀한사랑 (채정안)

 

CD. 2

01. 다가라 (엄정화)
02. 백전무패(白戰無敗) (클릭비)
03. 팔자 (자두)
04. 끝 (싸이)
05. 웃기네 (하늘)
06. 파도 (UN)
07. 어이해 (컨츄리 꼬꼬)
08. MAGIC (채정안)
09. 떠난 너 (김현정)
10. GAME OVER (베이비 북스)
11. 음악이 뭔데 (거리의 시인들)
12. STROM (PERRY)
13. MUR MUR (은지원)
14. 원 (디베이스)
15. STARS IN THE SKY (MAXFLI)
16. RUN (론)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

RELATED PRODUCTS

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
BACK TO TOP