MUSIC PLAZA CD 더킹투하츠 The King 2 Hearts | O.S.T.
Sold Out
  • SKU:

더킹투하츠 | THE KING 2 HEARTS O.S.T.

  • Product Type: CD
  • Barcode: 27909959


  01. 더 킹 - V.A
  02. 미치게 보고 싶은 (TITLE) - 태연
  03. 사랑이 운다 - 케이윌
  04. 말못하죠 - J-Min
  05. 오직 너만을 - 현성 (보이프렌드)
  06. 내맘대로 살꺼야 - 슈퍼키드
  07. 처음사랑 - 이윤지
  08. 더킹 사랑과 감동 - V.A
  09. 항아의 꿈 - V.A
  10. Dead Line - V.A
  11. 두 개의 심장 - V.A
  12. 함께.. - V.A
  13. 특수임무 - V.A
  14. 슬픈 하늘 - V.A
  15. 웃는날 - V.A
  16. 아픈 사랑 - V.A
  17. Lovely Yours - V.A
  18. Breach - V.A
  19. 눈을 감으면 - V.A
  20. 타는 마음 - V.A
  21. Greasy - V.A
  22. Lazy - V.A
  23. Black Message - V.A
  24. Bright Day - V.A
  25. 새로운 시작 - V.A

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

RELATED PRODUCTS

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
BACK TO TOP