MUSIC PLAZA CD <strong>준수 Xia | 1st Album-Tarantallegra</strong><br/>시아준수<br/>jyj
Sold Out
  • SKU:

김준수 | XIA 1ST ALBUM [ TARANTALLEGRA ]

  • Product Type: CD
  • Barcode: 26173255
01. Sunset (작사: Xia / 편곡: Xia)
02. Tarantallegra (Feat. Flowsik of Aziatix) (작사: JUNO / 작곡: Xia / 편곡: Xia / Rap making-Flowsik)
03. Set Me Free (Feat. Bizzy) (작사:Xia, Fraktal / 작곡:Xia, Fraktal / 편곡:Fraktal / Rap making-Bizzy)
04. No Gain (작사: 김재중 / 작곡: 김재중 / 편곡: 권빈기)
05. 사랑이 싫다구요 (작사: 전해성 / 작곡: 전해성 / 편곡: 전해성)
06. 돌고 돌아도 (작사: JUNO / 작곡: Xia, 김세진 / 편곡: 김세진)
07. Intoxication (작사: Xia / 작곡: Xia / 편곡: Xia)
08. Breath (Feat, Double K) (작사: Xia / 작곡: Xia / 편곡: Xia / Rap making-Double K)
09. 알면서도 (작사: 김세진 / 작곡: 김세진, PJ / 편곡: PJ)
10. Lullaby (Feat. 개코 Of Dynamic Duo) (작사:Xia, Fraktal / 작곡:Xia / 편곡:Fraktal / Rap making-개코)
11. Fever (작사 : JUNO, Xia / 작곡: Xeno, Jedi / 편곡: Xeno)
12. 이슬을 머금은 나무 (작사: Xia / 작곡: Xia / 편곡: 서정진)

 Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

RELATED PRODUCTS

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
BACK TO TOP