MUSIC PLAZA CD <strong>송민도 / 나애심 | SONG, MINDO /NA, AESIM</strong><br/>열창!<br/>
Sold Out
  • SKU:

송민도 / 나애심 | SONG, MINDO /NA, AESIM열창!

  • Product Type: CD
  • Barcode: 18258247


CD 1-송민도
 01 나 하나의 사랑 
02 서울의 지붕밑   
03 아네모네탄식   
04 서귀포 사랑   
05 카추샤의 노래   
06 청실홍실   
07 푸른 꿈이여 지금 어디   
08 웬일인지    
09 청춘목장    
10 여옥의 노래   
11 행복의 일요일     
12 내일이면 늦으리   
13 나의 탱고   
14 고향초 

CD2-나애심
 01 과거를 묻지 마세요  
02 미사의 종   
03 짝사랑    
04 황성옛터   
05 애수의 소야곡    
06 선창   
07 물새 우는 강 언덕  
08 백치 아다다    
09 사랑의 송가   
10 영원한 사랑   
11 언제까지나   
12 이별의 블루스    
13 과거는 흘러갔다   
14 물새 우는 강 언덕 (경음악) 

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

RELATED PRODUCTS

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
BACK TO TOP